MERCEDES SERNA

És professora de literatura hispanoamericana a la Universitat de Barcelona. Està especialitzada en la literatura de la colònia, i especialment en cròniques d'Índies. Ha publicat nombrosos estudis sobre el poeta cubà José Martí i les seves relacions amb el Modernisme. També és autora de diversos estudis sobre Jorge Luis Borges i Gabriel García Márquez.

Entre les seves publicacions, destaquen l'edició crítica dels Comentarios reales de l'Inca Garcilaso de la Vega, apareguda a l'editorial Castalia el 2000. També ha publicat una antologia de Crónicas de Indias (2000) i una selecció de les millors peces de la Poesía colonial hispanoamericana (2004), ambdues a la prestigiosa col·leció Letras Hispánicas de l'editorial Cátedra. Actualment prepara, per a la mateixa col·lecció, una edició crítica de la narrativa del cubà Virgilio Piñera.